Esasy önümlerimiz

Metal sim önümleri we metaldan ýasalan önümler
Esasan dokamak, möhürlemek, sintezlemek, dakmak we beýleki amallar arkaly simden we metal plastinkadan ýasalan önüm.

Şeýle hem, müşderilere amaly gurşawyna görä dizaýn we ösdürmäge kömek edip bileris we sim torlary üçin çuňňur gaýtadan işleýän önümleri hödürläp bileris.

Sinotech 2011-nji ýylda döredildi. Bizde iki ösümlik bar, Sinotech metal önümleri we Sinotech metal materiallary.Simli tor materiallarynyň senagat tehnologiýasynda we elektronika pudagynda giňden ulanylmagyny gazanmak üçin isleýän inersenerleriň topary bu kompaniýany esaslandyrdy.Kompaniýa esasan gözleglere we ösüşe, birinde önümçilige we satuwlara ünsi jemleýär we senagat ylymlary we tehnologiýalary üçin täze materiallaryň, täze tehnologiýalaryň we täze önümleriň durnukly ösüşini üpjün etmegi, ähli adamlar üçin has ygtybarly, sagdyn we arassa gurşawy döretmegi maksat edinýär.

Esasy programmalar

Elektron

Senagat süzgüji

Howpsuz garawul

Ellemek

Binagärlik