QA

 • Hytaýdan nädip import etmeli

  Hytaýdan nädip import etmeli

  1. Import etmek isleýän harytlaryňyzy kesgitläň we bu harytlar barada mümkin boldugyça köp maglumat ýygnaň.2. Zerur rugsatlary alyň we ulanylýan düzgünleri ýerine ýetiriň.3. Import edýän her bir zadyňyz üçin nyrh klassifikasiýasyny tapyň.Bu tizligi kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Konteýneriň kuwwaty

  Konteýneriň kuwwaty

  Hytaýdan import edip başlanyňyzda, eltip bermek möhüm zat.Esasanam agaç gaplar bilen gaplanan rulon simleri üçin adatça harytlary ummanyň üsti bilen eltip berýäris. Önümiň göwrümine görä ululygyny saýlap bilersiňiz. Köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Bahanyň şertleri

  Bahanyň şertleri

  Adaty baha şertleri 1. EXW (Öňki işler) Ulag, gümrük deklarasiýasy, iberiş, resminamalar we ş.m. ýaly ähli eksport amallaryny tertipleşdirmeli.2. FOB (Tagtada mugt) Adatça Tianjinportdan eksport edýäris.LCL harytlary üçin, getirýän bahamyz EXW bolany üçin, gözegçi ...
  Koprak oka
 • Üpjün edijilere we kompaniýamyza nädip tölemeli

  Üpjün edijilere we kompaniýamyza nädip tölemeli

  Üpjün edijilere nädip tölemeli?Adatça üpjün edijiler önümçilik üçin goýum hökmünde 30% -50% töleg, ýüklenmezden öň bolsa 50% -70% töleg soraýarlar.Eger mukdary az bolsa, öňünden 100% T / T zerur.Lomaý satyjy bolsaňyz we şol bir üpjün edijiden köp mukdarda satyn alsaňyz, geçirmegiňizi maslahat berýäris ...
  Koprak oka
 • Sargyt berlende MOQ barmy?

  Sargyt berlende MOQ barmy?

  Bu baglydyr.Enougheterlik aksiýamyz bar bolsa, mukdaryňyzy kabul edip bileris;Enougheterlik aksiýa ýok bolsa, MOQ-dan täze önümçilik soraýarys.Käwagt müşderilere sargytlary hem goşup bileris, bilelikde önüm öndürip bileris. Bu ýagdaýda az mukdarda ...
  Koprak oka

Esasy programmalar

Elektron

Senagat süzgüji

Howpsuz garawul

Ellemek

Binagärlik