Kümüş Mirko metaldan ýasalan batareýa meshini giňeltdi

Gysga düşündiriş:

Silver meni giňeltdisharassa kümüş folga giňeltmek arkaly ýasalýar. Nikel we beýleki metal torlara garanyňda has ýokary elektrik geçirijiligini we ýylylyk geçirijilik aýratynlyklaryny hödürleýärler. Elektron, elektrik, howa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kümüş giňeldilen metal toruň aýratynlyklary

Material: 99,9% arassa kümüş list.

Tehnika: giňeldildi.

Aperturanyň ululygy: 1mm × 2mm, 1.5mm × 2mm, 1.5mm × 3mm, 2mm × 2,5mm, 2mm × 3mm, 2mm × 4mm, 3mm × 6mm, 4mm × 8mm we ş.m.

Galyňlygy: 0.04mm - 5.0mm.

Uzynlygy we ini düzülen.

Kümüş giňeldilen mesh aýratynlyklary

Iň ýokary elektrik we ýylylyk geçirijiligi

Dokary süýümlilik

Poslama garşylyk

Ygtybarly we uzaldylan hyzmat

Kümüş giňeldilen tor goýmalary

Batareýa kollektor meshi, elektrodlar we batareýa skelet torlary, ýokary takyk enjamlarda süzgüç materialy.

Kümüş giňeldilen toruň artykmaçlygy

Kümüş iň ýokary elektrik we ýylylyk geçirijiligi bilen ajaýyp himiki durnuklylyga we süýümlilige eýedir, bu aýratynlyklar metaldan ýasalan önümlerde möhümdir. Silwer giňeldilen mesh awiasiýa, aerokosmos, elektron, elektrik we beýleki birnäçe pudaklarda ulanylýar .ASTM B742 ulanmak üçin çözüldi harby bölümde.

Kümüş ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklary sebäpli giň elektroniki programmalara eýedir.Gün öýjüklerinde, elektron enjamlarynda we batareýa önümlerinde elektrod hökmünde ulanylýar.Elektrik toguny gowy geçiriji hökmünde işlemekden başga-da, batareýanyň uzak ömrüni we agram derejesine ýokary energiýa berýär.Umuman ygtybarly we ygtybarly öndürijilik. Silwerden ýasalan batareýalar howa we goranyş programmalarynda ulanylýar.

Kümüş giňeldilen mesh (2)
Kümüş giňeldilen mesh (5)
Kümüş giňeldilen mesh (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik