Iki ýa-da üçüsiniň konus süzgüji - gatlakly sintirlenen mesh

Gysga düşündiriş:

Iki ýa-da üç gatly süzgüçli konus süzgüjiBile birleşdirilen ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, iki ýa-da üç poslamaýan polat simden ybarat.Bu metal membrana süzgüç mata ýa-da ýeke dokalýan sim toruny netijeli çalşyp biler.Esasanam ýokary akym garşylygy talap edilýän programmalar üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Birinji model

09

Iki model

08

Iki ýa-da üç sany birmeňzeş bölek bölek-bölek boldy

Üçünji model

07

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - Iki ýa-da üç gatly süzülen mesh

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

Agram

μm

mm

%

kg / ㎡

SSM-T-0.5T

2-200

süzgüç gatlagy + 80

0,5

50

1

SSM-T-1.0T

20-200

süzgüç gatlagy + 20

1

55

1.8

SSM-T-1.8T

125

16 + 20 + 24/110

1.83

46

6.7

SSM-T-2.0T

100-900

süzgüç gatlagy + 10

1.5-2.0

65

2.5-3.6

SSM-T-2.5T

200

12/64 + 64/12 + 12/64

3

30

11.5

Bellikler: Isleg boýunça elýeterli beýleki gatlak gurluşy

Goýmalar

Suwuklyk elementleri, suwuk ýatak pollary, howa elementleri, pnewmatik konweýer çukurlary we ş.m.

Poslamaýan polatdan ýasalan konus süzgüçli süzgüç elementi:

Poslamaýan polatdan ýasalan konus radial düwünli süzgüç elementi, esasy süzgüç materialy süzgüçli süzgüç elementini döretmek üçin kesilen we ýokary takyklyk bilen kebşirlenen iki gatly ýa-da üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan meshdir.Konusdan süzülen tor süzgüç elementiniň esasy nokady, köp sanly ýokary takyklyk kebşirleýiş amallaryny ulanmakdyr.Konusdan süzülen süzgüç elementi tegeleklenenden soň kebşirlenýär.has owadan.

Konus süzgüç elementleriniň atylmagy:

Strengtörite laminasiýa basyşy we wakuum sintezi arkaly köp gatlakly poslamaýan demir tordan ýasalan ýokary güýçli we umumy demir häsiýetleri bolan süzgüç materialynyň täze görnüşidir.Meşler birmeňzeş we ideal süzgüç gurluşyny emele getirmek üçin biri-biri bilen baglanyşýarlar.

“Jinwu” süzülen tor süzgüç elementiniň aýratynlyklary, ýokary süzgüç takyklygy, takyklyk aralygy 5 ~ 200um, durnukly aralaşmagy, togtadylan gaty jisimleri we bölejikleri we ş.m., ýokary güýç, gowy täsir, güýçli poslama garşylyk, takyk süzgüç takyklygy, gowy ýylylyga garşylyk , arassa we köptaraply ulanmak aňsat.

A-4-SSM-CF-1
A-4-SSM-CF-2
A-4-SSM-CF-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik