Iki ýa-da üç silindr - gatlakly sintirlenen mesh

Gysga düşündiriş:

Iki ýa-da üç gatly süzgüçli silindrBile birleşdirilen ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, iki ýa-da üç poslamaýan polat simden ybarat.Bu metal membrana süzgüç mata ýa-da ýeke dokalýan sim toruny netijeli çalşyp biler.Esasanam ýokary akym garşylygy talap edilýän programmalar üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Birinji model

09

Iki model

08

Iki ýa-da üç sany birmeňzeş bölek bölek-bölek boldy

Üçünji model

07

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - Iki ýa-da üç gatly süzülen mesh

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

Agram

μm

mm

%

kg / ㎡

SSM-T-0.5T

2-200

süzgüç gatlagy + 80

0,5

50

1

SSM-T-1.0T

20-200

süzgüç gatlagy + 20

1

55

1.8

SSM-T-1.8T

125

16 + 20 + 24/110

1.83

46

6.7

SSM-T-2.0T

100-900

süzgüç gatlagy + 10

1.5-2.0

65

2.5-3.6

SSM-T-2.5T

200

12/64 + 64/12 + 12/64

3

30

11.5

Bellikler: Isleg boýunça elýeterli beýleki gatlak gurluşy

Goýmalar

Suwuklyk elementleri, suwuklandyrylan düşek pollary, howa elementleri, pnewmatik konweýer çukurlary.etc.

Poslamaýan polatdan ýasalan süzgüçli silindr süzgüç elementiniň süzgüç takyklygy 0,5 ~ 200um-dan ýokary.

Süzülen poslamaýan polatdan ýasalan silindr görnüşli süzgüç elementi ýokary takyklyk, oňat geçirijilik, ýokary güýç, güýçli poslama garşylyk, aňsat arassalamak we arka arassalamak, zeper ýetirmek aňsat däl we material bölüniş aýratynlyklaryna eýe.

Poslamaýan polatdan ýasalan silindr görnüşli süzgüç elementi esasan poliester, nebit önümleri, derman önümleri, azyk we içgi, himiýa önümleri, şeýle hem suw we howa ýaly metbugatyň süzülmesi üçin ulanylýar.

Poslamaýan polatdan ýasalan sintrlenen silindr süzgüç elementleri dürli ululyklary we aýratynlyklary öz içine alýar.Sizehli ululyk aýratynlyklary müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner, amatly önümler hem iş şertlerine we talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we maslahat berilip bilner.

Material: poslamaýan polat SUS304, SUS316L we ş.m., poslamaýan polatdan: Monel, Hastelloý we ş.m.

Poslamaýan polatdan ýasalan süzgüç elementiniň poslamaýan polatdan ýasalan silindr süzgüç elementiniň esasy on iki artykmaçlygy we aýratynlyklary aşakdakylar:

1. Filtrasiýa tehnologiýasy halkara ösen ýokary takyklyk wakuum kebşirlemesini we asyl standartlaşdyrylan tehniki prosesi kabul edýär (täzelenmegi we ösdürmegi dowam etdireris we geljekde dünýä hyzmat etmek üçin has takyk takyk süzgüç tehnologiýalary bolar);

2. Häzirki takyklyk aralygy: ulanylýan takyklygyň giň diapazony bilen 0,5-den 200 mikron we ondan ýokary;

3. Mechanokary mehaniki güýç, berk berklik we aşa durnukly takyklyk.Pressureokary basyşa garşylyk görkezijisi gaty ajaýyp, esasanam ýokary gysyjy güýç we süzgüç bölejikleriniň ululygyny talap edýän ýagdaýlar üçin amatlydyr;

4. Süzgüçiň pes impedansy we gaty gowy geçirijiligi;

5. Bu material ýokary hilli iýmit gigiýenasy poslamaýan polatdan, gaty gowy aşaga garşylygy;

6. Ilkibaşda dünýäniň öňdebaryjy takyk önümçilik tehnologiýasy bilen döredilen süzgüç elementi hiç hili material ýykylmazdan tekiz we arassalamak aňsat;

7. Sowuga garşylyk gaty gowy we pes temperatura -220 dereje ýetip biler (ýörite aşa pes iş temperaturasy düzülip bilner);

8. heatylylyga garşylyk gaty gowy we işleýiş temperaturasy 650 gradusdan ýokary bolup biler (ýörite ultra ýokary iş temperaturasy düzülip bilner);

9. Güýçli aşgar we güýçli kislota poslama ýaly iş şertlerine çydamly;

10. Süzgüç mehanizmi ýerüsti süzgüçdir we mesh kanaly tekiz, şonuň üçin ajaýyp arassalaýjy dikeldiş ýerine ýetirijiligine eýedir we uzak wagtlap ulanylyp bilner, esasanam üznüksiz we awtomatiki işleýiş amallary üçin amatly, islendik süzgüç materialy bilen deňeşdirip bolmaýar. ;

11. Ulanyş gerimi örän giň, dürli gazlar, suwuklyklar, gaty jisimler, ses tolkunlary, ýagtylyk, partlama garşy we ş.m. (esasy baglanyşyk usullary: standart interfeýs,, çalt interfeýs birikmesi, nurbat birikmesi, fransuz Lan birikmesi, galstuk birikmesi, ýörite ýörite interfeýs we ş.m.);

12. Umumy öndürijilik süzülen poroşok, keramika, süýüm, süzgüç mata, süzgüç kagyzy we ş.m. ýaly süzgüç materiallarynyň beýleki görnüşlerinden has ýokarydyr. Highokary takyklyk, ýokary netijelilik we uzak ömür ýaly aýratyn artykmaçlyklary bar.

A-4-SSM-C-1
A-4-SSM-C-2
A-4-SSM-C-4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik