Kwadrat dokma sintirlenen mesh senagat süzgüç önümleri

Gysga düşündiriş:

Kwadrat dokalan sintbirleşdirilen ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, köp gatlakly inedördül dokalýan poslamaýan polatdan ýasalan torlardan ybarat bolup, durnuklylygyň, ýokary basyşyň we mehaniki güýjüň, süzgüçiň inçeligi, akym tizligi we ýuwmak häsiýetleriniň optimal utgaşmasyna ýeter.

Bu önümiň iň uly artykmaçlygy ýokary suwuklyk we pes süzgüç garşylygydyr, şonuň üçin suwuk we gaz süzgüçlerinde ulanmak üçin amatly bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Birinji model

rt

Iki model

ty

Ölçegi

500mmx1000mm, 1000mmx1000mm

600mmx1200mm, 1200mmx1200mm

1200mmx1500mm, 1500mmx2000mm

Isleg boýunça başga ululyk.

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - Kwadrat dokalýan sintirlenen tor

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

Agram

μm

mm

%

kg / ㎡

SSM-S-0.5T

2-100

süzgüç gatlagy + 60

0,5

60

1.6

SSM-S-0.7T

2-100

60 + süzgüç gatlagy + 60

0.7

56

2.4

SSM-S-1.0T

20-100

50 + süzgüç gatlagy + 20

1

58

3.3

SSM-S-1.7T

2-200

40 + süzgüç gatlagy + 20 + 16

1.7

54

6.2

SSM-S-1.9T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 60 + 20 + 16

1.9

52

5.3

SSM-S-2.0T

20-200

süzgüç gatlagy + 20 + 8.5

2

58

6.5

SSM-S-2.5T

2-200

80 + süzgüç gatlagy + 30 + 10 + 8.5

2.5

55

8.8

Bellikler: Isleg boýunça elýeterli beýleki gatlak gurluşy

Goýmalar

Iýmit we içgi, lukmançylyk, ýangyç we himiýa, suwy bejermek we ş.m.

Kwadrat deşik süzülen mesh, ýönekeý dokalan inedördül deşik torunyň birnäçe gatlagyny birleşdirýän süzülen meshiň bir görnüşidir.Kwadrat toruň ýokary gözenekliligi sebäpli öndürilen süzülen tor ýokary geçirijilik, pes garşylyk we uly akym tizligine eýe.Düzediş, poroşok daşamak, ýaýradyjy gaz, guratmak, sowatmak, siňdirmek, impedans we meýdanyň beýleki funksional talaplarynda giňden ulanylýar.

Kwadrat deşik süzülen toruň aýratynlyklary:

1. porokary gözenekli we birmeňzeş ses paýlanyşy;

2. Yza ýuwmak aňsat: Ajaýyp arassalaýyş täsiri bolan ýerüsti süzgüç gurluşy sebäpli, garşy arassalaýyş täsiri gowy, ony birnäçe gezek ulanyp bolýar we hyzmat möhleti uzyn (arka suw, süzgüç, ultrases, eremek, arassalamak, çörek bişirmek we ş.m.)

3. Poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, ýokary takyklyk: -200 600 600 the temperatura we kislota esasly gurşawyň süzülmegine çydap bilýär we süzgüç takyklygy üçin 2-250 μm takyklyk üçin birmeňzeş süzgüç ýerine ýetirip biler. .

A-3-SSM-S-1
A-3-SSM-S-2
A-3-SSM-S-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik