Punch Plate Sintered Meşiň konus süzgüji

Gysga düşündiriş:

Sokulýan plastinkanyň konus süzgüjibirleşdirilen ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, gysgyç plastinkasyndan we köp gatlakly poslamaýan polatdan ýasalan torlardan ybarat bolup, durnuklylygyň, ýokary basyşyň we mehaniki güýjüň, süzgüçiň nepisligi, akym tizligi we ýuwmak häsiýetleriniň optimal utgaşmasyna ýeter.Esasan ýokary basyşlarda we ýowuz iş şertlerinde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

dssd

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - plastinka süzülen sim tor

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

μm

mm

%

SSM-P-1.5T

2-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.0T

1.5

57

SSM-P-2.0T

2-100

30 + süzgüç gatlagy + 30 + Φ5x7px1.5T

2

50

SSM-P-2.5T

20-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.5T

2.5

35

SSM-P-3.0T

2-200

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 20 + Φ6x8px2.0T

3

35

SSM-P-4.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + Φ8x10px2.5T

4

50

SSM-P-5.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px3.0T

5

55

SSM-P-6.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px4.0T

6

50

SSM-P-7.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px5.0T

7

50

SSM-P-8.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px6.0T

8

50

Pişik plastinkasynyň galyňlygy we sim torunyň gurluşy ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Bellikler, köp funksiýaly süzgüç ýuwujy guradyjylarda ulanylsa, süzgüç plastinkasynyň gurluşy adaty bäş gatly we birleşdiriji plastinka bolup biler.

100agny 100 + süzgüç gatlagy + 100 + 12/64 + 64/12 + 4.0T (ýa-da beýleki galyňlykdaky zarba plastinkasy)

Urulýan plastinkanyň galyňlygy hem basyş islegiňize baglydyr

Bu önüm ýokary basyşly gurşaw ýa-da ýokary basyşly ýuwmak islegi üçin amatly, derman we himiýa senagatynyň üznüksiz önümçiligini we onlaýn arassalamak, steril önümçilik talaplaryny netijeli çözýär.

Goýmalar

Iýmit we içgi, suwy bejermek, tozany aýyrmak, dermanhana, himiýa, polimer we ş.m.

Konik süzgüçli patronlar görnüşi üçin atlandyrylýar.Geçirijiniň gödek süzgüç seriýasynyň iň ýönekeý süzgüç görnüşine degişlidir.Turbageçiriji gurlanda suwuklykdaky uly gaty hapalary aýyryp biler, şeýlelik bilen enjamlar we enjamlar (kompressorlar, nasoslar we ş.m.) we gurallar kadaly işläp we işläp biler we durnukly işe ýeter.Howpsuz önümçiligi üpjün etmegiň roly.Suwuklyk belli bir spesifikasiýa süzgüç ekrany bilen süzgüç kartrijine girende, hapalar petiklenýär we arassa süzgüç süzgüç rozetkasyndan çykýar.Arassalamak zerur bolanda, aýrylýan süzgüçli patrony çykaryň we bejergiden soň täzeden guruň.Hawa, şonuň üçin ulanmak we goldamak gaty amatly.Wagtlaýyn süzgüç aýratynlyklary: Esasan enjam turbageçirijisi işe başlamazdan ozal ulanylýar, turbanyň iki flanesiniň arasynda oturdylýar we turbadaky hapalary aýyrýar;enjam ýönekeý, ygtybarly we amaly programmalaryň giň toparyna eýedir.

A-2-SSM-CF-1
A-2-SSM-CF-3
A-2-SSM-CF-6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik