Tehniki we hyzmat

 • Braziliýa we Hytaý ABŞ-ly gurjagy taşlamak we ýuany RMB ulanmak barada şertnama baglaşdy.

  Braziliýa we Hytaý ABŞ-ly gurjagy taşlamak we ýuany RMB ulanmak barada şertnama baglaşdy.

  Pekin bilen Braziliýa özara walýuta söwdasy barada ABŞ-nyň dollaryny araçy hökmünde terk edip, azyk we minerallar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýärler.Ylalaşyk BRICS-iň iki agzasyna köpçülikleýin söwda we maliýe amallaryny görkezmäge mümkinçilik berer ...
  Koprak oka
 • Nikel bahasy täzelenmesi

  Nikel bahasy täzelenmesi

  Nikel esasan poslamaýan polatdan we beýleki erginlerden öndürilende ulanylýar we iýmit taýýarlaýyş enjamlarynda, jübi telefonlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, ulagda, binalarda, elektrik öndürmekde bolýar.Nikeliň iň köp öndürijisi Indoneziýa, Filippinler, Russiýa, Täze Kaledoniýa, Awstraliýa, C ...
  Koprak oka
 • Halkara standart

  Halkara standart

  3ASTM A 478 - 97 3ASTM A580-simli 3ASTM E2016-2011
  Koprak oka
 • Simli dokma görnüşleri

  Simli dokma görnüşleri

  Süzgüç geýiminiň görnüşleri SPW leeke tekiz Gollandiýaly dokma ...
  Koprak oka
 • Simli terminologiýa

  Simli terminologiýa

  Sim diametri Simiň diametri sim torundaky simleriň galyňlygynyň ölçegidir.Mümkin boldugyça sim ölçeýjisinde däl-de, on dýuýmda simiň diametrini görkezmegiňizi haýyş edýäris....
  Koprak oka

Esasy programmalar

Elektron

Senagat süzgüji

Howpsuz garawul

Ellemek

Binagärlik